NIE
w becie iOS 16 też NIE
Jak się pojawi to powiemy o tym w
Techlove

Ale jest polska Hello Emma